Totalt antall sidevisninger

fredag 13. juni 2014

Ja, de penga

Hver eneste seddel i omløp, og hvert eneste bankinnskudd i verden, er i utgangspunktet lånt ut fra en bank. Alt skal før eller siden betales tilbake, med renter.
Det vil si at de pengene du til enhver tid har tilgjengelig ikke er noe annet enn din part av en gjeld, som skal betales tilbake til banken. At pengene går mange omveier på sin reise fra utlån til innbetaling, er bare en av mange metoder som gjør det vanskeligere å innse at pengene eksisterer som gjeld.
Så på denne måten er hver og en av oss bare en liten brikke i et stort spill som handler om å nedbetale gjeld. Hvis du har 25.000 kroner i lønn i måneden, er dette den delen av gjelden som du har fått i oppgave å betale tilbake.
Problemet er bare at selv om vi betaler ned all gjeld til alle banker på kloden, vil vi stadig skylde penger. Vi skylder rentene på disse lånene. For å dekke inn denne gjelden, trykkes det flere penger som sirkulerer en stund før de betales tilbake. Men gjelden vil alltid være større enn tilfanget av penger, fordi pengene til å dekke renter av gjelden ikke er skapt ennå.
Slik bygger vi langsomt en større og større pyramide av gjeld. Legger vi sammen alle lands utestående fordringer, ser vi at den samlede gjeld overstiger de pengene som til enhver tid er i omløp.
Konklusjonen bør jo bli at jo mindre penger vi har, jo mindre gjeld har vi. Men som de umælende sauer vi er, trykker vi bare flere, øker kredittrammen år for år, og synker dypere og dypere ned i uoverstigelig gjeld.
Tidligere ansatt i Verdensbanken, Karen Hudes, er overbevist om at dagens penger kommer til å bryte sammen, fordi de er skapt som gjeld og ikke som en positiv verdi. Dessuten er de ikke bakket opp av verdier, slik som tidligere pengeøkonomi var bakket opp av gull.
”Dette kan rett og slett ikke fortsette”, mener Hudes, og viser til at flere og flere folk etter hvert blir oppmerksomme på denne problematikken og dermed gradvis mister tilliten til dagens valutaer. Verdien i dagens penger er nemlig fullstendig avhengig av at folk har tillit til den, ettersom man ikke kan veksle disse pengene inn i noe annet (gull f.x.) Med andre ord har pengene i dag verdi, kun fordi folk er enige om at de har det. Den dagen denne tilliten er fullstendig undergravet, har vi den optimale finanskrise.

Heldigvis vil vi da kunne innse at verdier, det er folk, ressurser, maskiner, fabrikker, jord, skog og kunnskap. Dette er reelle verdier i seg selv, og ikke som dagens penger, kun et symbol på en verdi, fullstendig løsrevet fra klodens ressurser.Ingen kommentarer: