Totalt antall sidevisninger

fredag 13. juni 2014

Nytenkning ønskes

… og så undrer man seg over hvorfor noen blir outsidere i samfunnet; stoffmisbrukere, alkoholikere, alle de som ikke klarer å tilpasse seg. Vel, kanskje det ligger noe i det de skal tilpasses til? La oss se.

De aller fleste av disse samfunnets pariakaste har hatt en ok barndom. Man blir jo tross alt født inn i en verden som, i alle fall i Norge, kan virke vidunderlig. Mat på bordet, en varm seng, et utemiljø med vann, gress og trær, venner og skole - det virker som et paradis.

Men så kommer virkeligheten gradvis veltende inn. Huset, sengen og maten fordrer at man selger seg inn i et arbeidsmarked hvor bunnlinjen styrer; den kortsiktige profitt. Hvor mange arbeidsplasser rett og slett er fullstendig uproduktive i forhold til hva mennesket og miljøet har behov for, og som i stedet bare bidrar til økologisk forverring eller opphoping av fullstendig ubrukelige gjenstander som etter et kort liv kastes på en overfylt dynge.

Og så vil man etter hvert begynne å se hva som skjer med den planeten man trodde var et paradis. Som overalt ellers er det profitten som rår, og på profittens alter ofres den ene biotopen etter den andre. Regnskogen voldtas, verdenshavene fylles med plast, matjorden svinner år for år, og har ikke sjanse til å regenerere seg i samme tempo. Men det virker som om dette ikke har noen betydning, da regnskapene er gode og man unngår røde tall i bunnlinjen.

De fleste av oss er på dette tidspunkt så indoktrinert og avstumpet i vårt følelsesliv at vi tror det er slik det skal være. Vi trår skyttelen frem og tilbake mellom arbeidsplass, kjøpesenter og tv-apparat og døyver eventuell bismak med en flaske rødvin i helgen.

Men noen beholder opplevelsen av barndommens paradis levende, og holder ikke ut å se at alt de elsket gjennom noen stakkede år skal trampes på og flås levende av en markedsøkonomi hvor det å sage av grenen vi sitter på faktisk er gjort til en paradeøvelse.
Da flykter man fra virkeligheten. Da er flukten i seg selv den eneste utvei.
Det kan være ubevisst, men de holder det simpelt hen ikke ut. Det eneste som hjelper er flaska - eller sprøyten.

Hva med å endre vår økonomiske virkelighet fremfor å forsøke å endre de få menneskene som antagelig har en sunn reaksjon på en skakkjørt verden?
Om du mislykkes i å tilpasse deg en syk virkelighet, er det ikke nødvendigvis deg det er noe galt med.                                                                                        (Jacque Fresco)


Ingen kommentarer: